Gehrmans Musikförlag

1893 grundade aktiebolaget Gehrmans Musikförlag av Carl Gehrman. Företagets historia sträcker sig dock till början av 1800-talet. Det hela började med Musikaliska Magazinet som grundades av Pär Aron Borg 1802, det utvecklades till en förlagsverksamhet två år senare. Under de kommande årtionden bytte företaget ägare och fortsatte att utvecklas tills det 1874 blivit en musikhandel som köptes av Julius Bagge. Carl Gehrman övertog företaget 1892 och året därpå hade verksamheten blivit aktiebolaget Gehrmans Musikförlag. Som mest sysslade de med dåtidens populära genrer, till exempel schlager, salongsmusik och körmusik.

Nya ägare

Einar och Inge Rosenborg köpte företaget år 1930 och förutom de populära genrerna fick nu även orkestermusiken en plats i förlaget. Flera av Sveriges största kompositörer/tonsättare fick hjälp med sina verk, företaget hade nu koppling till klassiska musikverk. En annan genre som blev mer viktig var körmusiken. Flera kända stycken ingick i förlagets katalog som ”Tre körvisor” av Wilhelm Stenhammar och ”Våren kom en Valborgsnatt” av Wilhelm Peterson-Berger.

Einar och Inge Rosenborg fortsatte vara ägare av företaget och år 1950 skapade de stiftelse. Denna stiftelse gick in som huvudägare för att de skulle kunna skapa ett stabilare och långsiktigt ägande. På så sätt lyckades de undvika att bli uppköpt vilket hände flera andra musikförlag på den tiden. Stiftelsen är än idag ägaren av företaget och förutom att de äger största delen av företaget delar de även ut ett antal stipendier.

I samband med att paret Rosenborg blev ägare utvecklades företaget en hel del, profilen bestod främst av kammar- orkester- och kör-musik. Det utgavs dessutom musikpedagogiskt material som blev väldigt betydande. Ett av namnen bakom materialet var Carl-Bertil Agnestig som förutom en musikpedagog och författare även var en tonsättare och körledare.

1990-talet och framåt

Två av de viktigaste körkatalogerna i Sverige slogs samman år 1999, Gehrmans och Sveriges Körförbund. Det gjorde att Gehrmans katalog växte med musik från bland annat Otto Olsson, Georg Riedel och Bengt Hallberg.

2002 blev Gehrmans majoritetsägare till företaget Fennica Gehrman Oy Ab som grundades samma år. Det har sin bas i Finland och påverkade landet genom att tillhandahålla den största delen av allt som behövdes för att både lyssna på musik och spela.

Genom åren har Gehrmans profil utvecklats en hel del trots att de behållit sin fokus på orkester- kör- och kammarmusik. Deras musikpedagogiska material har också förstärkts under åren. Idag representerar företaget flera av landets främsta musikpedagoger och tonsättare. Några namn som är kopplade till företaget är Fredrik Högberg, Marie Samuelsson, Agneta Sköld, Mats Larsson, Tommie Haglund, Tobias Broström, Daniel Börtz och Nils Lindberg.