Vad gör ett musikförlag?

Musikförlag är det företag som jobbar med att ge ut musikskapares verk. Mycket av arbetet som musikförläggare gör är att hitta nya talangfulla kompositörer, låtskrivare och textförfattare. Genom att ge ut album som inbringar bra inkomster kan det sedan bli möjligt för musikskaparna att ägna sig åt att skapa musik på heltid. Tanken är sedan att öka intäkterna och skydda rättigheterna till musiken. Musikskaparna behöver ofta stödet från en musikförläggare för att kunna producera och vara kreativa genom hela processen. Tanken bakom ett musikförlag är att förutsättningar ska skapas för att en musikskapare helt och hållet ska kunna fokusera på att producera bra musik.

Musikförlagets roller

Ofta sägs det att musikförlagen har tre roller. Den första är att ta hand om den kreativa delen, den andra är att sköta det administrativa och sist den finansiella delen av att ge ut musik.

Det är lätt att blanda ihop ett musikbolag och ett musikförlag. Skillnaden är att musikbolagen ofta jobbar med bara artisterna som syns. Artister som även skriver sin egen musik jobbar ofta med både ett musikbolag och ett musikförlag.

Den kreativa rollen ett musikförlag har är att kunna ge stöd åt låtskrivare, kompositörer och textförfattare för att de ska kunna utvecklas och stimuleras. För musikskaparna har sedan musikförlaget ofta en roll där de fungerar som bollplank när det gäller att hitta samarbeten. Det gäller att hitta de dörrar som kan leda till nya vägar in i branschen. En musikskapare som inte framför sin egen musik behöver ofta att musikförlaget agerar som representant utåt. Kontakterna med musikbolag, reklambyråer, produktionsbolag och musikbolag är det ofta musikförlaget som håller i. På det viset kan musikskaparna helt och hållet ägna sig åt sin egen kreativa del i att producera ny musik. Till de kontakter som musikförlaget förväntas stå för gäller de bitar där musiken kan komma att vara med i dataspel, tv-reklam eller i en film. Alla faktorer är viktiga för att musikskaparen ska kunna nå ut med sina verk.

En annan viktig del som musikförlagen har gentemot musikskaparna är att hitta andra lämpliga musikskapare som de kan skapa musik tillsammans med. Det här är en viktig och stor del för musikskaparna och något som kan utveckla dem vidare. Ofta kan det handla om att musikförlaget har utländska kontakter och att musikskaparna via dem kan komma att få möjligheter till bra samarbeten. För musikskaparna gäller det att hitta ett musikförlag med rätt kontaktnät för att skapa de allra bästa förutsättningarna att nå framgång.